Welcome To Namsiang Group (Thailand)    

สารเติมแต่งอาหาร

สารเติมแต่งอาหารให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่นสารให้ความเย็น สารให้ความข้น นอกจากนี้เรายังมี gelatin capsules สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำด้วย